Starostlivosť a vrstvy zelenej strechy: Ktoré nesmiete vynechať? | landart.sk

Starostlivosť a vrstvy zelenej strechy: Ktoré nesmiete vynechať?

Zelené strechy sa skladajú zo súvrstvia strešného plášťa a súvrstvia vegetačného. Pred každou realizáciou je dobré si zistiť, akú nosnosť má strecha. Navyše, údržba zelenej strechy začína už pri samotnom návrhu. Tieto informácie získate z projektu (pri novostavbe) alebo z vypracovaného posudku od statika. Poďme sa pozrieť na to, ako vyzerajú vrstvy zelenej strechy a ako sa o ne starať.

Súvrstvie strešného plášťa

Kľúčovou hodnotou pri navrhovaní zelených striech je samotná nosnosť strechy. Od maximálneho možného zaťaženia sa odvíja aj typ navrhovanej vegetácie. Štrkové plochy na strechách sú v súčasnosti štandardom a preto novostavby už počítajú s väčšou záťažou. Z pohľadu nosných konštrukcií strešného plášťa, najlepšou voľbou pre zelené strechy je železobetónová konštrukcia, kde môžeme počítať aj s väčšou vrstvou substrátu a teda je možné navrhovať aj polo intenzívne až intenzívne strešné záhrady.

Pri jednoduchých konštrukciách (jednoplášťových) je možné navrhovať iba extenzívne zelené strechy s čo možno najmenšou záťažou.

Parotesniaca vrstva

Dôležitou vrstvou je tiež parotesniaca vrstva – parozábrana, ktorá obmedzuje alebo úplne zamedzuje prenikaniu vodnej pary do stavebnej konštrukcie. Vrstva vegetácie zamedzuje prirodzenému odparovaniu vody zo strešného plášťa a mohla by sa v ňom trvalo zadržiavať skondenzovaná vodná para. Preto je parozábrana dôležitou súčasťou strešného plášťa pri vegetačnej streche.

Tepelná izolácia

Tepelnú izoláciu vyberáme s potrebnými technickými parametrami, ako je pevnosť tlaku a malá stlačiteľnosť.

Separačná vrstva oddeľuje od seba dva materiály. Používa sa pri jednoplášťových plochých strechách alebo pri obrátených strechách. Ďalšia vrstva je hydroizolačná, ktorá musí byť dlhodobo odolná voči prerastaniu koreňov.

Môže to byť súvrstvie aspoň dvoch hydroizolačných modifikovaných asfaltových pásov alebo vrstva hydroizolačnej fólie, prípadne môže byť použitý viacvrstvový fóliový systém.

TIP: Pred realizáciou vegetačnej strechy je možné previesť skúšku vodotesnosti strešného plášťa, čím sa vylúči jeho poškodenie. Týmto sa predíde nákladnému vyhľadávaniu prípadného poškodenia alebo netesnosti.

Vegetačné súvrstvie

Použité materiály na vegetačnú strechu sa nesmú negatívne ovplyvňovať, vyžaduje sa ich fyzikálna a chemická stálosť, musia spĺňať všetky potrebné normy a preto naša firma Landart pracuje len s vysokokvalitnými a certifikovanými prvkami určenými priamo pre zelené strechy. Pri zamieňaní za lacnejšie varianty či náhrady prvkov môže dôjsť k poškodeniu či už vegetačného súvrstvia alebo strešného plášťa.

Pred pokladaním vegetačného súvrstvia je vhodné, aby sme povrch strechy vyčistili od prebytočných nečistôt, prípadne nanosených kamienkov alebo stojatej vody. Musíme si ujasniť, či naša hydroizolácia je odolná voči prerastaniu koreňov alebo budeme pokladať aj fóliu proti prerastaniu koreňov.

Vegetačné súvrstvie, kde hydroizolačná vrstva nie je dlhodobo odolná voči prerastaniu koreňov:

 1. Na čistú hydroizoláciu, ktorú sme pred pokladaním vrstiev vizuálne skontrolovali (alebo prebehla kontrola iskrová skúška), pokladáme ochrannú vrstvu, ktorá bude zabezpečovať stálosť materiálov.
 2. Táto vrstva bude dlhodobo vystavená zmáčaniu a musí byť nielen vyrobená z kvalitných materiálov, ale aj odolná voči plesňovej degradácii. Preto používame ochrannú geotextíliu s gramážou 300g/m2. Je vyrobená zo syntetických materiálov a musí pokrývať celú hydroizoláciu aj s presahmi vo výške vegetačného súvrstvia a aj na zvislých konštrukciách ako sú atiky, svetlíky, bleskozvody či presahy.
TIP:Pri pokládke každej ochrannej vrstvy majte na pamäti, že geotextílie pokladáme cez seba. Vytvárame presahy vo výške vegetačného súvrstvia alebo na zvislých konštrukciách!
 1. Na ochrannú geotextíliu pokladáme špeciálne odolnú fóliu proti prerastaniu koreňov. Je vyrobená z hrubého elastického polyetylénu a slúži aj na reguláciu objemu pary. Fóliu ukladáme na reálnu plochu strechy s presahmi cez seba. Presahy na zvislých konštrukciách nevytvárame.

Ďalej pokračujeme s vrstvami, ktoré by sme používali ako prvé, ak je naša hydroizolácia odolná proti prerastaniu koreňov – prvou vrstvou je ochranná vrstva, ktorá bude pokrývať celú hydroizoláciu aj s presahmi vo výške vegetačného súvrstvia a aj na zvislých konštrukciách, ako sú atiky, svetlíky, bleskozvody či presahy. Používame netkanú geotextíliu 110, vyrobenú z polypropylénových vlákien stabilizovaných voči UV žiareniu.

vegetačná strecha

Drenážno-akumulačná doska

Druhou vrstvou je drenážno-akumulačná doska, ktorej úlohou je odvádzať prebytočnú vodu do odvodňovacieho zariadenia.

Táto vrstva chráni pred stálym zamokrením substrátu – rastliny pred vyhnívaním. Rovnako ako fóliu proti prerastaniu koreňov, drenážno-akumulačné dosky pokladáme na reálnu plochu strechy bez presahov.

TIP: Nezamieňajte drenážno-akumulačnú dosku za obyčajnú nopovú fóliu! Nopová fólia nie je prispôsobená na odvádzanie vody – strecha sa zbytočne preťažuje a poškodzujú sa aj rastliny, ktoré budú vystavené mokrému substrátu.

Nezabudnite na ochrannú vrstvu

Na drenážno-akumulačnú dosku pokladáme znova ochrannú/filtračnú vrstvu 150, ktorá ju bude oddeľovať od substrátu, a tak sa zamedzí upchávanie medzier pre odtekanie vody a zároveň zamedzuje vyplavovaniu jemných častíc substrátu.

Pred aplikovaním substrátu na všetky tieto vrstvy si vyčleníme okrajovými lištami vpuste, okraje, atiky, svetlíky, prípadne pochôdzne plochy na streche. Nezabúdajte, že lišty musíme tiež vystlať filtračnou vrstvou tak, aby sa jej otvory na odvádzanie vody neupchali. Osadíme kontrolné šachty či už okrajové alebo priestorové v potrebnej výške.

Keď už máme všetky komponenty na pravom mieste a lišty sú vystlané filtračnou vrstvou,, môžeme začať vypĺňať plochy substrátom a štrkom.

Substráty na vegetačné strechy

Na vegetačné strechy používame sterilné substráty, ktoré nemajú tendenciu sa preburiňovať. Môžeme použiť klasický substrát, ktorý má váhu v plnom nasýtení vodou 16 kg/m2 alebo ľahčený 11,5 kg/m2.

Substráty vyberáme aj na základe maximálnej nosnosti strechy. Rovnako od nosnosti strechy používame zeleň na strechy – buď volíme rezky, rozchodníkové štuple, rozchodníkové mačiny alebo riešime väčšiu záťaž pri polointenzívnych alebo intenzívnych strechách.

Starostlivosť a údržba vegetačných striech

Údržba zelenej strechy nie je náročná a zvládne ju každý. Pravidelná údržba je kľúčom k správnemu a prosperujúcemu rastu vysadenej zelene.

Údržba pre extenzívnu a intenzívnu či polointenzívnu strechu je odlišná.

Údržba vegetačnej strechy začína už pri návrhu

Aj samotná extenzívna strecha potrebuje zalievanie, hnojenie či odstraňovanie náletových drevín a burín. Nesmieme sa spoliehať na to, že po dvoch rokoch prípadnej zazmluvnenej starostlivosti o vegetačnú strechu je plocha automaticky bez údržby a netreba sa o ňu starať.

Starostlivosť je nižšia ako pri iných typoch zelených striech, ale stále tam je. Iná starostlivosť nastáva pri intenzívnych a polointenzívnych strechách. Údržba o rastliny ako trvalky, okrasné trávy a stromy je vyššia, rovnako musí prebiehať jarná a jesenná údržba.

TIP: Chystáte sa vytvoriť zelenú strechu svojpomocne? V článku sme sa pozreli, ako na to.

zelená strecha svojpomocne

Základná údržba vegetačných striech:

 1. Každý typ strechy vyžaduje zásobovanie živinami v závislosti od typu vegetácie a ročného obdobia.
 2. Nevyhnutná je závlaha, nielen pri pretrvávajúcom suchu. Novozaložená strecha potrebuje dostatočný prísun vody po dobu 2 – 3 týždňov, aby sa vysadená vegetácia dostatočne prekorenila.
 3. Pravidelné odstraňovanie náletových burín či drevín by malo byť samozrejmosťou, pretože buriny, ktoré sa agresívne rozmnožujú, môžu úplne vytlačiť vysiatu/vysadenú vegetáciu.
 4. Rastliny podľa potreby striháme, odstraňujeme odkvitnuté časti, aby sme predĺžili kvitnutie. Pri prerastaní napríklad rozchodníkovej vegetácie je vhodné plochu presvetliť skosením. Odrezky, ktoré nám vznikli, vieme znovu použiť na dosiatie prípadných voľných miest.
 5. V prípade erózie alebo rozfúkania substrátu je potrebné jeho doplnenie.
 6. Pri väčších prázdnych miestach dosádzame alebo doosievame chýbajúce rastliny.
 7. Zo spevnených povrchov, okrajových a bezpečnostných pásov odstraňujeme nežiadúcu vegetáciu.

Pri intenzívnych a polointenzívnych strechách dopĺňame údržbu o:

 1. Odstraňovanie/opravovanie kotviacich prvkov.
 2. Vyväzovanie okrasných tráv, zabezpečujeme ochranu na zimné obdobie.
 3. Zazimovávanie závlahy, čistenie zavlažovacích automatov a odvodňovacieho zariadenia.

Nesmieme zabúdať ani na údržbu technických prvkov, ako sú priestorové a okrajové šachty a vtoky, ktoré chránia vpusty. Dbáme na odstraňovanie nánosov a usadenín v žľaboch, opravujeme vzniknuté škody na chodníkoch, konštrukčných prvkoch alebo na okrajových lištách.

Po určitom období je potrebné čistiť okrajové lišty od usadenín, ktoré by zamedzovali správnemu odvádzaniu vody.

Ak si netrúfate sami udržiavať vegetačnú strechu, skúste si na prvú údržbu objednať odborníkov a pripojte sa k nim v údržbe. Určite si zapamätáte, ktorá rastlina je neželaná burina, ako čistiť technické prvky či ako vykonať dosadbu. Pri každej realizácii vegetačnej strechy je dobré pýtať sa otázky nielen o údržbe. Každý zdatný realizátor vám bude vedieť poradiť, čo v prípade poškodenia strešného plášťa alebo vegetačného súvrstvia, a ako sa o strechu starať.

landart s. r. o., Zlatovská 2193/33, Trenčín 911 05, 0910522454, eshop@landart.sk