Čo musíte vedieť o zelenej streche? | Landart | landart.sk

Čo musíte vedieť o zelenej streche?


Pred začatím plánovania je doležité odpovedať na nasledujúce otázky, aby ste zistili, ktorá z možností vegetačných systémov bude pre vás najvhodnejšia

1. Typ strechy z hľadiska zelene :  extenzívna / intenzívna

2. Typ strechy z hľadiska sklonu: rovná do 15 stupňov alebo šikmá od 15 stupňov a viacej

3. Typ izolácie použitý na streche:   fólia alebo asfaltové pásy

4. Kotvenie strešnej fólie (áno/nie)

5. Na akom podlaží sa strecha nachádza

6. Prístup k montáži, v prípade použitia autožeriavu

8. Maximálne možné zaťaženie nosnej konštrukcie prepočítané na m2 bez počítania snežného zaťaženia

7. Nákres strechy s rozmermi vrátane naznačených odtokových vpustí a chrličov, atiky a odkvapových žľabov.

9. Pri extenzívnej - aký typ vegetácie požadujete: a) založenie rezkami - najlacnejšia možnosť b) založenie výsadbou c) založenie mačinou (rozchodníkový koberec) najdrahší spôsob

10. Pri intenzívnej - aký typ vegetácie požadujete (vrátane závlahy alebo bez): a) trávnik b) výsadba c) mix. 

11. Nutnosť protipádovej ochrany na streche (ak je plocha strechy vačšia ako 150 m2, je exponovaná a nemá dostatočne vysokú zábranu - nutná)


Ak plánujete založiť si strechu svojpomocne, odporúčame dohodnúť aspoň konzultáciu, môžete sa tak vyhnúť chybám pri samotnej realizácii alebo vyplňte dotazník a my vás budeme kontaktovať.


Žiadosť o cenovú ponuku

Zloženie zelenej strechy

Čísla pri strešných systémoch Landart 150, 350, 750 a 1200 symbolizujú maximálnu zátaž zelenej strechy na 1 m2 v kilogramoch. 

extenzívna vegetačná strecha, kde strešná hydroizolácia nemá ochranu proti prerastaniu koreňov - Landart 150


polointenzívna vegetačná strecha, kde strešná hydroizolácia nemá ochranu proti prerastaniu koreňov - Landart 350 


intenzívna zelená strecha, kde strešná hydroizolácia nemá ochranu proti prerastaniu koreňov - Landart 750Landart 1200


Bezpečnostné prvky - protipádová ochrana

Práce vo výškach vyžadujú istenie proti pádu. Strechy, ktoré majú väčšiu plochu ako 150 m2, sú verejné a nemajú zábradlie, musia byť vybavené protipádovým systémom pri okraji strechy. 

Výhody našich bezpečnostných prvkov: 

  • Mrazuodolnosť
  • Žiadne tepelné mosty - vďaka špeciánemu dizajnu nedochádza k prechodu tepla a zabraňujú vzniku plesní
  • Jednoduchá inštalácia - nie je nutné kotvenie
  • Nevyžaduje žiadne mechanické pripevnenie ku streche a nepoškodí sa tak žiadna z izolačných vrstiev
  • Odolné voči kyslému alebo zasolenému prostrediu  

Kotviaci systém - Single

Bezpečnostný-prvok-zelená-strecha   

  Trvalé kotviace zariadenie pripevnené strešnými vrstvami ako zadržiavací systém proti pádu (nainštalovaný bez preniknutia vodnej izolácie), pre dvoch používateľov súčasne, ako zádržný systém pre jedného používateľa a ako systém zadržania pádu pre druhého používateľa, podľa noriem EN 795 : 2012 trieda A a certifikované CEN / TS 16415: 2013, pre ploché strechy so sklonom do 5 °. Všetko príslušenstvo z nehrdzavejúcej ocele je odolné voči kyslému prostrediu a slanému vzduchu v pobrežných oblastiach, s doskou DS s laminovanou záťažovou rohožou v signálnej zelenej farbe a podporným kužeľom vystuženým sklenenými vláknami, s vyznačovacími čiarami pre min. výšku štrku. Dodávaný ako plne funkčný systém pripravený na okamžitú odbornú inštaláciu podľa pokynov výrobcu, podľa technických stavebných predpisov a podľa schváleného plánu realizácie, zostavená podľa pokynov výrobcu so štrkovým materiálom v suchom prostredí s rozložením 80 kg / m2 po celej záťažovej ploche.

Kotviaci systém Multi

                                                                                                                 

Trvalé kotviace zariadenie pripevnené strešnými vrstvami ako zachytenie pádu a zadržiavací systém proti pádu nainštalované bez preniknutia hydroizolačnej membrány, s kotviacim drôtom z nehrdzavejúcej ocele (8 mm) rovnobežným s okrajom strechy, pre používateľov 1 + 1 súčasne vo všetkých ostatných oblastiach, ako zábrana pádu pre jedného používateľa a ako systém zachytenia pádu pre druhého používateľa, podľa noriem EN 795: 2012 trieda C a certifikovaných CEN / TS 16415: 2013, pre ploché strechy so sklonom do 5 °, vč. všetko príslušenstvo z nehrdzavejúcej ocele je odolné voči kyslému prostrediu a slanému vzduchu v pobrežných oblastiach, s tlmiacou doskou DS s laminovanou záťažovou podložkou v signálnej zelenej farbe a podporným kužeľom vystuženým sklenenými vláknami, s vyznačovacími čiarami pre min. výšku štrku. Dodávaná ako plne funkčný systém pripravený na okamžitú odbornú inštaláciu podľa pokynov výrobcu, podľa technických stavebných predpisov a podľa schváleného plánu realizácie, zostavená podľa pokynov výrobcu so štrkovým materiálom v suchom prostredí s rozložením 80 kg / m2 po celej záťažovej ploche.


Kotvici systém Glide


Systém na ochranu proti pádu bez použitia rúk, pre jednu alebo pre dve osoby, norma EN795: 2012 (platná od 31.01.2013) a CEN / TS 16415: 2012, trieda C, ako zadržiavací systém alebo zadržiavací systém proti pádu, inštalované bez prieniku cez vodnú membránu, s tlmiacou doskou, s integrovaným kotviacim stĺpikom z nehrdzavejúcej ocele absorbujúcim energiu, ktorý je odolný proti kyslým dažďom v priemyselných oblastiach a proti slanému vzduchu v pobrežných oblastiach, so skleneným vláknom laminovaným kužeľom a laminovaným predradníkom rohož, v signálne zelenej farbe, s linkami na značenie výšky pre pomocné meranie štrkového materiálu za sucha pri hmotnosti 80 kg / m2 rozloženej po povrchu štrkovej podložky, dodávaná ako plne funkčný systém pripravený na okamžitú odbornú inštaláciu podľa schválenej realizácie plánovať a rozvrhnúť podľa pokynov poskytnutých výrobcom.


NÁVOD NA ÚDRŽBU EXTENZÍVNEJ ZELENEJ STRECHY

1) Závlaha – prvé 2-3 týždne je dôležité výdatné zavlažovanie celej vegetačnej strechy aspoň 3x do týždňa. Počas takéhoto zavlažovania musí dôjsť k dôkladnému zavlaženiu všetkých vrstiev, nie len vrchného substrátu s rastlinami. Takto podporíme správne a rýchle zapojenie vegetácie.

Po správnom zapojení vegetácie nie je nutné extenzívnu zelenú strechu zavlažovať, ani počas leta. Jedinou výnimkou sú extrémne vlny horúčav bez zrážok, kde odporúčame miernu zálievku po západe slnka.

Ak však skladba takejto strechy má aj náročnejšie druhy výsadby (trvalky, trávy, dreviny) je nutné pokračovať s pravidelnou zálievkou. Rovnako pri skladbe extenzívnej strechy s hrúbkou do 7cm, pri šikmej streche pod 8 cm alebo plochy v zrážkovom tieni.

2) Odburiňovanie – substrát, ktorý používame je sterilný, preto sa extenzívne zelené strechy zaburiňujú len minimálne. Na strechu sa však môžu nafúkať semená burín z okolia a preto je potrebné vykonať jedenkrát do roka celkové odburinenie plochy – spevnené povrchy, dlažby a z bezpečnostných a obsypových plôch.

3) Údržba trvaliek a odstraňovanie napadaného lístia – ak teda disponuje strecha s komplikovanejšou výsadbou akou sú trávy alebo lúčne zmesi, údržba sa vykonáva väčšinou na začiatku jari, jedenkrát do roka. Trávy je potrebné ostrihať na výšku cca 7-10cm a odstránené a oschnuté časti rastlín alebo nafúkané lístie je nutné zo strechy odstrániť.

4) Hnojenie – jarné štartovacie hnojivo – NovaTec N-Max, ktoré môžeme použiť počas celej jarnej a letnej sezóny. Viaczložkové hnojivo so stabilizovaným dusíkom dávkujeme 3-4kg/100m2.

5) Odvodnenie strechy – strešné vpuste, odtokové žľaby a revízne šachty je nutné pravidelne kontrolovať, prípadne vyčistiť od nečistôt a usadenín.

6) Dopĺňanie substrátu a doosievanie vegetácie – každá výsadba potrebuje určitý čas na celkové zapojenie. Zväčša sa jedná až o 2 vegetačné obdobia a preto ak ani po takomto čase sa vegetácia nezapojí a vytvárajú sa prázdne miesta, je nutné vegetáciu dosadiť, prípadne doplniť nový substrát, ak došlo k vyplaveniu zo strechy.

7) Chemické ošetrenie rastlín - v tomto prípade neprichádza do úvahy a je výlučne zakázané používanie pesticídov, nakoľko odvádzaná voda zo striech môže kontaminovať podzemné vody.

EXTENZÍVNA ZELENÁ STRECHA JE NEPOCHÔDZNA!

Ak sa dodržiavajú vyššie uvedené pokyny, vegetácia sa v krátkom čase zapojí a strecha bude plniť svoju funkciu.

Za kvalitu extenzívnej zelenej strechy ručíme iba v prípade ak sme ju realizovali a údržba bola vykonávaná našou firmou.

landart s. r. o., Zlatovská 2193/33, Trenčín 911 05, 0910522454, eshop@landart.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info