Zelené strechy - Buďte eko a ušetrite | Landart | landart.sk

Návrh a realizácia zelených striech

Zelené strechy a zelené záhrady vytvárajú ľudskú hodnotu, pri ktorej získa flóra a fauna úplne nový životný priestor, čo má pozitívny vplyv na zdravie a pohodu. Tieto zelené povrchy poskytujú dobíjanie a relaxáciu priamo v životnom prostredí, majú však tiež značný ekologický a ekonomický význam. Medzi dôležité ekologické výhody patrí zadržiavanie dažďovej vody, odľahčenie stokovej siete, udržiavanie prirodzeného vodného cyklu, zlepšenie mikroklímy a zabezpečenie schopnosti absorbovať škodlivé látky. Ekologické prínosy sa realizujú aj v ekonomických prínosoch, okrem iného aj v znížení nákladov na stočné, vo zvýšení kvalitatívneho štandardu bytového priestoru, vo zvýšení tepelnoizolačnej schopnosti, teda v úspore energie. 


Videá Zelené strechy:

Spoznajte naše systémy Landart ← tu

Veľkoodberateľské zľavy podľa veľkosti zelenej strechy: 

0 - 300 m2:  -10 %

301 - 1000 m2:  -13 %

1001 - 4000 m2:  -16 %

nad 4000 m2:  -20 %

Dosiahnutá veľkoobchodná zľava zostáva už aj na ďaľšie roky.

Žiadosť o cenovú ponuku

      

Komponenty nájdete v našom ESHOPE

Rozdelenie vegetačných striech:
Strešné záhrady rozdeľujeme typovo na tzv. extenzívne a intenzívne. Uplatnenie nájdu ako na plochej, tak aj na šikmej streche. Vhodný výber strešných substrátov, možnosti osadenia zeleňou a technickej aplikácie jednotlivých výsadieb Vám umožní výrazne znížiť náklady pri zachovávaní všetkých požiadaviek kladených na kvalitnú zelenú strechu.


Extenzívne vegetačné strechy

Využívame ich predovšetkým na strechách, kde je zámer vytvoriť zelenú plochu na mieste, ktoré nebude bežne prístupné alebo kde je obmedzená hrúbka použitého strešného substrátu. Návrh extenzívnych strešných záhrad prichádza do úvahy pri hrúbke použitého substrátu cca 50 mm . Substrát však nesmie obsahovať materiál na baze hliny, pripadne ornice, ktorý je krajne nevhodný pre extenzívne strešné záhrady.
Extenzívnu vegetačnú strechu zakladáme na strechách s nízkou nosnosťou od 80 do 150 kg/m2. Vzhľadom na nižšiu nosnosť striech vrstva vegetačného substrátu má hrúbku od 50-150 mm. V tenšej vrstve vegetačného substrátu je podstatne nižšia vodná kapacita, preto na výsadbu používame rastlinný materiál odolnejší voči extrémnym podmienkam, ktoré bez poškodenia prekonávajú obdobie sucha a po zlepšení vlahových podmienok ľahko regenerujú. Vyžaduje minimálnu údržbu.


Intenzívne vegetačné strechy

Tieto vegetačné strechy sú bohaté na druhové zloženie. Ničím sa nelíšia od bežných parkov alebo záhrad. Okrem dizajnovo - estetických zámerov vytvárame plnohodnotnú vnútrobunkovú alebo parkovú zeleň s rozmanitosťou použitého rastlinného materiálu.
Intenzívnu vegetačnú strechu zakladáme na strechách s vyššou nosnosťou od 150-2000 kg/m2. Používame hrubé vrstvy vegetačného substrátu od 160 - 1000 mm. Intenzívny systém ozelenenia sa vyznačuje celoplošným alebo lokálnym ozelenením. Na ozelenenie používame rastliny bohatej odrodovej skladby, trávniky, rastliny vyššieho vzrastu. Takáto zelená strecha sa dá architektonicky lepšie zosúladiť.
Pri ich tvorbe používame kvalitné špecializované strešné substráty, ktoré zabezpečia dlhodobo optimálnu výživovú hodnotu a tiež dostatočnú priepustnosť nadbytočnej vody. Vhodnými sú strešné substráty na báze lávy, drvenej tehly a prídavných komponentov. Za intenzívne strešné záhrady považujeme všetky záhrady s vrstvou substrátu od cca 150 mm.


Výhody

     Objem zelených plôch sa zvyšuje bez toho, aby sa zväčšila výmera pozemku, zvyšuje fotosyntézu a absorbuje viacero polutantov, vrátane CO₂

    Vzniká priestor pre flóru a faunu aj v husto osídlených mestách a podporuje ochranu a zachovanie biodiverzity

        Zaisťuje možnosť znížiť faktor odtoku, čiže hospodárne odvádzať dažďovú vodu a môže tak znížit poplatky za stočné 

      Prietok vody z nehnuteľností je redukovaný, predchádza tak preťaženiu kanalizačného systému a vodu vracia späť do jej prirodzeného cyklu

      Znižujú sa teplotné extrémy absorpciou žiarenia a zvýšením vlhkosti vzduchu sa výrazne zlepšuje mikroklíma

      Úspora energie (v zime udržuje teplo vnútri a v lete vonku), optimalizuje izolačnú schopnosť strechy a predlžuje životnosť konštrukcie


Ako vypočítať cenu za odpadovú vodu.


Nevýhody

Pri založení je nutné investovať väčšie finančné prostriedky. Zvýšené náklady sa vám vrátia v podobe znížených nákladov na údržbu za pár rokov.

Zelená strecha - cena

Cena zelených striech sa pohybuje od náročnosti na realizáciu a od produktových radov. 

- extenzívna zelená strecha rovná už od 36 eur / m2 s DPH ( kalkulované pri ploche 1000 m2 )

- polointenzívna zelená strecha rovná už od 42 eur / m2 s DPH ( kalkulované pri ploche 1000 m2 )

- intenzívna zelená strecha rovná už od 80 eur / m2 s DPH ( kalkulované pri ploche 1000m2 )

- šikmá zelená strecha extenzívna basic už od 140 eur / m2 s DPH ( kalkulované pri ploche 1000 m2 )

- šikmá zelená strecha extenzívna profi už od 206 eur / m2 s DPH ( kalkulované pri ploche 1000 m2 )


Kontakt: 

Ing. Richard Masár ( +421/902 922 454 )

greenroofs@landart.sk

landart s. r. o., Zlatovská 2193/33, Trenčín 911 05, 0910522454, eshop@landart.sk