Zelené strechy

Pozemky sa neustále zmenšujú, domy zväčšujú, zeleň ubúda dokonca aj v okolí rodinných domov.
Strecha už nemusí byť len nevyužitý priestor. Vašu strechu premeníme na zelenú oázu, ktorá Vám prinesie mnoho výhod (eliminuje teplotné výkyvy, podporuje zdravú klímu, zadržuje zrážkovú vodu, substrát spolu s rastlinami navyše chráni stavebnú konštrukciu pred extrémnymi vplyvmi počasia a krytinu pred slnkom a.i.)

      

Komponenty nájdete v našom ESHOPE

Rozdelenie vegetačných striech:
Strešné záhrady rozdeľujeme typovo na tzv. extenzívne a intenzívne. Uplatnenie nájdu ako na plochej, tak aj na šikmej streche. Vhodný výber strešných substrátov, možnosti osadenia zeleňou a technickej aplikácie jednotlivých výsadieb Vám umožní výrazne znížiť náklady pri zachovávaní všetkých požiadaviek kladených na kvalitnú zelenú strechu.


Extenzívne vegetačné strechy

Využívame ich predovšetkým na strechách, kde je zámer vytvoriť zelenú plochu na mieste, ktoré nebude bežne prístupné alebo kde je obmedzená hrúbka použitého strešného substrátu. Návrh extenzívnych strešných záhrad prichádza do úvahy pri hrúbke použitého substrátu cca 50 mm . Substrát však nesmie obsahovať materiál na baze hliny, pripadne ornice, ktorý je krajne nevhodný pre extenzívne strešné záhrady.
Extenzívnu vegetačnú strechu zakladáme na strechách s nízkou nosnosťou od 80 do 150 kg/m2. Vzhľadom na nižšiu nosnosť striech vrstva vegetačného substrátu má hrúbku od 50-150 mm. V tenšej vrstve vegetačného substrátu je podstatne nižšia vodná kapacita, preto na výsadbu používame rastlinný materiál odolnejší voči extrémnym podmienkam, ktoré bez poškodenia prekonávajú obdobie sucha a po zlepšení vlahových podmienok ľahko regenerujú. Vyžaduje minimálnu údržbu.


Intenzívne vegetačné strechy

Tieto vegetačné strechy sú bohaté na druhové zloženie. Ničím sa nelíšia od bežných parkov alebo záhrad. Okrem dizajnovo - estetických zámerov vytvárame plnohodnotnú vnútrobunkovú alebo parkovú zeleň s rozmanitosťou použitého rastlinného materiálu.
Intenzívnu vegetačnú strechu zakladáme na strechách s vyššou nosnosťou od 150-2000 kg/m2. Používame hrubé vrstvy vegetačného substrátu od 160 - 1000 mm. Intenzívny systém ozelenenia sa vyznačuje celoplošným alebo lokálnym ozelenením. Na ozelenenie používame rastliny bohatej odrodovej skladby, trávniky, rastliny vyššieho vzrastu. Takáto zelená strecha sa dá architektonicky lepšie zosúladiť.
Pri ich tvorbe používame kvalitné špecializované strešné substráty, ktoré zabezpečia dlhodobo optimálnu výživovú hodnotu a tiež dostatočnú priepustnosť nadbytočnej vody. Vhodnými sú strešné substráty na báze lávy, drvenej tehly a prídavných komponentov. Za intenzívne strešné záhrady považujeme všetky záhrady s vrstvou substrátu od cca 150 mm.


Výhody: Skúsenosti hovoria, že pravidelné a priame kontakty s prírodne zelenými plochami ( a prvky prírodného sveta: vtáčí spev a sezónne zmeny farieb), sú pre ľudské zdravie výborný zdroj energie.


Ekologické prínosy zelených striech: predĺženie životnosti strechy - ochrana hydroizolácie pred UV žiarením a extrémnymi klimatickými vplyvmi - krúpy, vietor, mráz, ďalej: zníženie nákladov na kúrenie a klimatizáciu - zadržovanie tepla v zime a chladiaci efekt v lete, vsakovanie vody (retencia), uchovávanie biodiverzity, ekologická vyrovnávacia plocha, regulácia vlhkosti, zníženie prašnosti, zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti a i.


Nevýhody: pri založení extenzívnej vegetačnej strechy je nutné investovať väčšie finančné prostriedky. Zvýšené náklady sa Vám vrátia v podobe znížených nákladov na údržbu za pár rokov.

Kontakt: Ing. Richard Masár (+421/902 922 454)

landart s. r. o., Zlatovská 2193/33, Trenčín 911 05, 0910522454, eshop@landart.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info