Návrh záhrady | 3D vizualizácia záhrady vašich snov | Landart | landart.sk

Návrhy záhrad

Ponúkame rozsiahly výber služieb, ktoré zahŕňajú špecializované návrhy pre rôzne typy záhrad, od prírodných a okrasných až po kreatívne riešenia pre veľké, aj malé záhrady.

Tvorba projektu je neoddeliteľnou súčasťou každej kvalitne založenej záhrady. Riešený priestor navrhujeme na základe vašich požiadaviek, do ktorých zakomponujeme naše videnie záhradného dizajnu. Nami navrhnutá záhrada je osobitá s vlastným “genius loci”. Táto tvorba je pre nás výzvou a inšpiráciou zároveň. Súčasne vychádzame z architektúry a štýlu domu. Spájame exteriér s interiérom, aby sa vaša záhrada stala vašou druhou obývačkou.

Naše architektky majú bohaté skúsenosti v tvorbe prírodných záhradných návrhov, ktoré vytvárajú harmóniu medzi človekom a prírodou. S použitím vhodných rastlín, terénnych úprav a štruktúr dosahujeme autentické a ekologické záhradné riešenia.

Zameriavame sa na tvorbu návrhov:

Návrh okrasných, prírodných záhrad, či kreatívne riešenia pre malé záhrady

Pre tých, ktorí túžia po krásnych a esteticky pôsobivých záhradách, naše architektky vytvoria dizajny presne na mieru vašim požiadavkám. S dôrazom na detaily a kombináciu farieb a textúr vytvárame záhrady, ktoré sú pravým umeleckým dielom.

Neodradia nás ani malé priestory. Aj na obmedzených plochách vieme vytvoriť veľké zázraky. Naše návrhy pre malé záhrady sú plné kreatívnych riešení, ktoré využívajú každý centimeter priestoru efektívne a esteticky, presne podľa vášho (aj nášho) gusta.

Ako vytvárame návrh záhrady

Dohodneme si termín obhliadky, kedy prídeme a vykonáme plošné a výškové zameranie totálnou stanicou. Vytýčime dom, hranice pozemku, existujúce spevnené plochy, nespevnené plochy, drobné stavby, terén a ďalšie potrebné existujúce body. Namerané hodnoty spracujeme a pri prekreslení podkladov odpočítame existujúce spevnené plochy (chodník, parkovacie státie, altánok, záhradný domček a iné) a zaradíme priestor do cenovej kategórie.

Vyhotovíme štúdiu, ktorá obsahuje návrh priestorového rozloženia prvkov záhradnej architektúry, tzn. tvarové vymedzenie záhonov, trávnika, chodníkov, zelene, drobnej architektúry (altánky, pergoly, sauny, workout, multifunkčné plochy)...

V prípade záujmu o zmeny, štúdiu po odprezentovaní opravíme a následne dopracujeme projekt do finálneho stavu.

V rámci projektu od nás dostanete:

  • finálnu štúdiu - výsledný návrh v pôdorysnom zobrazení (2D),
  • vysadzovací plán - výkres s názvom rastlín a počtom kusov konkrétnych druhov,
  • vytyčovací plán - výkres výmer potrebný pre realizáciu,
  • výkaz výmer a prác - výkaz k závlahovému systému a navrhovaným dreveným prvkom,
  • súbor ilustračných fotografií navrhovaných prvkov,
  • súbor ilustračných fotografií navrhovaných rastlín,
  • technickú správu,
  • technické detaily,
  • ročný plán údržby,
  • vizualizácie* - 3D zobrazenie vášho vymodelovaného priestoru, podľa rozlohy riešeného územia cca 30 simulovaných obrazov a video.

Navyše ako bonus dostanete aj cenovú ponuku pre kompletnú realizáciu záhrady.

Aká je cena návrhu záhrady?

Cena návrhu sa odvíja od rozlohy riešeného územia, terénu a časovej náročnosti - návrhy v rovine si nevyžadujú modelovanie terénu, teda sú menej časovo náročné na vypracovanie.

Návrhy riešené vo svahoch vždy modelujeme, čím sa predĺži doba vypracovania. Modelovanie svahov zabezpečí väčšiu presnosť pri realizácii.

Celý proces návrhu je sledovaný aplikáciou na meranie času.


Dohodnite si termín s našimi architektkami:

+421/911 122 454

atelier@landart.sk

landart s. r. o., Zlatovská 2193/33, Trenčín 911 05, 0910522454, eshop@landart.sk