Vnútroblok pri hoteli Magnus | landart.sk

Vnútroblok pri hoteli Magnus

Stavebné a sadovnícke práce 

Revitalizácia verejného priestranstva mestskej časti Sihoť v Trenčíne. Záujmový priestor predstavuje polouzavretý vnútroblok obytného súboru za hotelom Magnus, vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova. Vo vnútrobloku boli vybudované oddychové zóny, športové plochy a niekoľko detských ihrísk. Okrem rozsiahlych trávnatých plôch bolo na miesto vysadené množstvo trvaliek, tráv, cibuľovín a taktiež lemujúci živý plot. Vzrastlé staršie dreviny boli doplnené novými okrasnými listnatými drevinami. Celý objekt je naplnený elegantným mestským mobiliárom a na športové plochy boli vsadené exteriérové fitness stroje. 

landart s. r. o., Zlatovská 2193/33, Trenčín 911 05, 0910522454, eshop@landart.sk