Kompostovisko | Kompost predaj | Landart | landart.sk

Kompostáreň

Všetok bioodpad, ktorý vzniká pri našej činnosti kompostujeme. Recyklácia záhradného materiálu je jedinečný spôsob ako inak nevyužitú hmotu premeniť na hodnotný organický materiál pre obohatenie pôdy. Kompost je vhodný pri výsadbe ako náhrada priemyselne vyrábaného substrátu, je ekologickejší a pri jeho výrobe sa nenarúšajú prírodné biotopy. Má veľký význam pre vylepšenie štruktúry a vodného režimu pôdy z dlhodobého hľadiska.

Uloženie materiálu na kompostáreň

Do našej kompostárne sa príjíma materiál na uloženie resp. spracovanie:

20 01 38 - drevo iné ako uvedené v 20 01 37 - O

20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad - O

20 02 02 - zemina a kamenivo - O - nekontaminovaná, preverená

17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 - O - nekontaminovaná, preverená

17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 - O - nekontaminovaná, preverená

Uloženie materiálu si môžete dohodnúť tu :

+421/ 902 922 454

kompostaren@landart.sk

Landart kompostovisko

Pretože radi poznáme materiál s ktorým pracujeme, založili sme vlastné kompostovisko. V našej kompostárni ukladáme a spracúvame biologický rozložiteľný materiál rastlinného pôvodu ako pokosená tráva, drevnaté časti rastlín alebo lístie, so zvyškami jedál z domácností nepracujeme. Za prístupu kyslíka a rôznych mikroorganizmov tak vzniká výsledný kompost, ktorý je určený na výsadbu, trávniky, krajinárske úpravy a pestovanie plodín. Tento nami vyrobený produkt je certifikovaný a ponúkame ho aj 

na predaj

 Kompost na predaj

Kompost nakladáme v pondelok a vo štvrtok, je nutné si nákladku dohodnúť vopred. 

+421/ 902 920 454

Na stiahnutie:

Príbalový leták (.pdf)

Karta bezpečnostných údajov (.pdf)


landart s. r. o., Zlatovská 2193/33, Trenčín 911 05, 0910522454, eshop@landart.sk